Photo Compressor - Snížení velikosti fotografií bez ztráty kvality -

Foto kompresor je uživatelsky přívětivý nástroj, který komprimuje fotografie JPEG a PNG. Pomáhá snižovat velikost a také zachovává kvalitu fotografie. Komprimovaná fotka vypadá stejně, když oddálíte a dovnitř. Můžete použít tento nástroj, jak je uvedeno níže:

Krok 1: Klepnutím a přetažením souborů nahrajte fotografii, kterou chcete komprimovat.

Krok 2: Vyberte procento kvality obrazu, které chcete komprimovat.

Krok 3: Klikněte na stahování a uložte fotografii.

Zrcadlit všechny snímky vodorovně nebo svisle.
Je-li nastaveno pouze jedno pole, ostatní pole se automaticky vypočítá podle poměru stran.

Zde klikněte na soubory nebo klikněte na tlačítko Nahrát.

K nahrávání jsou povoleny pouze obrazové soubory